Duyurular

Yasaklama Kararı

Konya ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;
Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.11.2020 tarihli ve 2020/112 sayılı kararı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi doğrultusunda, İl genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik Makamının 07.12.2020 tarihli ve 2020120713593404091 sayılı olurları ile 08 Aralık 2020 günü saat 00.01'den 06 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar 30 (otuz) gün süre ile YASAKLANMASINA  karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Önceki118 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
SonrakiEkonomi Reform Paketi açıklandı