MÜSİAD Konya

MÜSİAD Konya, MÜSİAD’ın ilk şubelerinden birisi olarak 1993 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne MÜSİAD’ın en büyük ve en etkin şubesi olagelmiştir. Müsiad Konya'nın, genç üyelerle birlikte 700'ü aşkın üyesi bulunmaktadır. 

MÜSİAD Konya; üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimi açısından ufuk açıcı çalışmalar yürüten, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan, şehrimizin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan bir yapıdır.

MÜSİAD Konya’da faaliyetler, kuruluşundan bugüne kurumsal yapı çerçevesinde kesintisiz olarak devam etmektedir. Yönetimlerimiz, her dönem bir sonrakinin üzerine yeni hizmetler üreterek kalıcı bir iz bırakmıştır.

VİZYONUMUZ;

 “Ahilik bilinciyle üyelerinin kişisel ve kurumsal vizyonlarına ulaşmalarını sağlayan, Konya ekonomisini dünya ölçeğine taşıyan, kural koyabilen benzersiz bir birliktelik oluşturmak”  

MİSYONUMUZ;

• ‘Ben’ kültüründen, ‘Biz’ kültürüne geçmeye katkı sağlamak adına gerekli tüm faaliyetleri koordine etmek,

• Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve uluslararası rekabet edebilme becerisi kazandırmak,

• Sadece ekonomik alanlarda değil sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayan her alanda ‘ufuk açıcı’ çalışmalar yapmak,

• Üniversite / sanayi işbirliği alanında aktif rol almak,

• Ülkemizi ve şehrimizi ilgilendiren ekonomik ve sosyal politikaların üretiminde ve uygulanmasında aktif rol üstlenmek,

• Şehrimizin ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın arttırılmasına katkı sağlamak,

• Şehrimizin yaşanabilirlik kriterlerini arttırmaya katkı sağlamak,

• Dost ve kardeş ülkelerdeki işadamlarının bireysel gelişmelerine ‘Ahilik anlayışıyla’ destek olmak, bölgesel ve yerel gelişmelerini sağlamak için etkinlikler düzenlemek.